دانلود پی دی اف کتاب British Cold War Cultures. : Volume 24, No. 1/2017

[ad_1]

ک استارک: “احساس سنگین ترس”: فرهنگ جنگ سرد انگلیس – آر. امیگ: جاسوس کمبریج: طبقه ، جنسیت ، جنسیت و سیاست در جنگ سرد انگلیس – اس. بوم: “Smirth Shapseum – مرگ بر ادویه”: عشق ایان فلمینگ از روسیه با نماینده دشمن شوروی در جنگ سرد – اچ. دافیلد: خارج از جهان: داستان های تهاجم ، درگیری های ضد و نقیض و فرهنگ انگلیس در اوایل جنگ سرد – ام. Worli: No Doves Fly for: Punk انگلیسی و جنگ سرد دیستوپیا – s. Brussberg-Kiermaier & J. مک کنزی: آرزو و نگرانی: صحنه های جنگ سرد در سریال های جاسوسی تلویزیونی معاصر – نظرات – جیم اسمیت (2016) ، فرهنگ جنگ سرد: عملکرد روشنفکر ، رسانه و تاریخ – جاناتان هاگ (2016) ، فرهنگ هسته ای انگلیس: قرن طولانی 20 در داستانهای رسمی و غیررسمی – سباستین برگ (2016) ، تابشگرایی فکری پس از 1989: بحران و جهت گیری مجدد در چپ انگلیس و آمریکا و آمریکا – پترا راو ، چاپ. (2014) ، سایه بلند: جنگ جهانی دوم در داستان و فیلم بریتانیا – کاتلین استارک (2014) ، خیانت ، خدا و بیضه ها: مردانگی های سیاسی در فیلم های انگلیس و آمریکا از جنگ سرد اوایل – خواننده مسیحی (2014) ، سی تغییرات: لبه های شکسپیر تا بانویل.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب British Cold War Cultures. : Volume 24, No. 1/2017