دانلود پی دی اف کتاب Britain’s Black Regiments : Fighting for Empire and Equality

[ad_1]

در سه درگیری جهانی و لشکرکشی های بیشمار استعماری ، هزاران سرباز سیاه پوست غرب هند برای انگلیس جنگیدند و نخست به عنوان برده و سپس به عنوان داوطلب کشته شدند. همه این هنگهای فراموش شده اما فراموش شده بی نظیر بودند زیرا آنها بیشتر از ساختارهای استعماری بخشی از ارتش انگلیس بودند. همه واحدهای پله ای ارتش بودند که از ارتشی که از تعداد سربازان سیاه پوست در صفوف خود کمتر بود متنفر بودند ، اما بدون آنها قادر به انجام این کار نبودند. شجاعت ، استقامت و وفاداری او با عظمت و بدرفتاری جبران شد. در هنگ های سیاه انگلیس ، باری رنفرو تجربیات این سربازان غیب را که هزاران مایل را برای خدمت به امپراتوری پیموده اند ، شناسایی کردند ، اما در طول زندگی خود از شناسایی محروم بودند. از مبارزات انگلیس تا جنگ جهانی دوم در کارائیب ، این حماسه جنگ ، اسارت ، سختی ، شورش ، پاسگاه های دوردست و قلعه های قابل توجه است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Britain’s Black Regiments : Fighting for Empire and Equality