دانلود پی دی اف کتاب Briefe aus der Jugend in der NS-Zeit

[ad_1]

با این جلد ، ماتیاس بلاژک مقالاتی با اهمیت تاریخی از روت بولوین ارائه می کند که به عنوان نمونه هایی با جزئیات سرمقاله قابل درک هستند. روت بولوین در آلمان در دوران نازی بزرگ شد و مانند اکثر دختران هم سن و سال خود ، بر اساس ایدئولوژی نازی شکل گرفت. بولوین به عنوان یک دختر و یک زن جوان نامه هایی به پدر و مادرش نوشت تا بینشی واقعی از زندگی ناسیونال سوسیالیست ها در آلمان در دهه های 1930 و 40 و سیاست زدگی یک دختر جوان در 1936 و 1937 ارائه دهد و به یک ساده لوح شهادت دهد ، فانوس دریایی نسبی و گزارش در پایان. در طول جنگ بیش از 1939 ، پس از مشکلات سخت و زندگی روزمره. این جلد با جزئیات ارزشمند دانش ما را در مورد زندگی روزمره در کشور نازی تکمیل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Briefe aus der Jugend in der NS-Zeit