دانلود پی دی اف کتاب Briefe 1791–1793

[ad_1]

236 مقاله از این دوره گوته باقی مانده است و 243 مقاله را می توان بیشتر فهرست بندی کرد. در مرکز وظایف رسمی او سازماندهی مجدد تئاتر ویمار ، بازسازی کاخ دوکال ، ادامه استخراج معدن ایلمنو و علایق آموزشی در دانشگاه ینا است. زندگی شخصی او را رابطه وی با کریستین ولپیوس و مهاجرت خانواده به خانه در Frauenplan تعیین می کند. گوته مطالعات نظری نوری و رنگی خود را آغاز کرد. اثر ادبی عمدتا توسط نسخه جدید اثر برلین تعیین می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Briefe 1791–1793