دانلود پی دی اف کتاب Bridge to Islam : A Study of the Religious Forces of Islam and Christianity in the Near East

[ad_1]

در اصل در سال 1953 منتشر شد ، Bridge to Islam یک مطالعه دقیق است که در آن به بررسی روابط بین اعتقادات محمد و پیروانش ، جهان اسلام و مسیحیت می پردازد. با جلب توجه به عقاید مشترک بین اسلام و مسیحیت ، این کتاب رابطه بین این دو دین اصلی را بررسی می کند و استدلال می کند که فقط از طریق درک صحیح تفاوت دیدگاه معنوی می توان پلی بین درک و دانش ایجاد کرد. آنها این تاریخ مذهبی کشورهای مختلف خاورمیانه را ردیابی می کند و جایگاه اسلام و مسیحیت را در هر یک ارزیابی می کند. پل به اسلام علاقه مندان به مسیحیت ، تاریخ اسلام ، مطالعات دینی و تاریخ خاورمیانه را مورد توجه قرار خواهد داد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bridge to Islam : A Study of the Religious Forces of Islam and Christianity in the Near East