دانلود پی دی اف کتاب Bricks

[ad_1]

خوک بزرگترین ، بهترین خانه جدید را با ارزان ترین قیمت می خواهد ، حتی اگر کمی دروغ هم دربردارد … او در شرف کشف این مسئله است که چه اتفاقی برای خوک های حریصی که فرار می دهند و کارگران خود را فراری می دهند ، می افتد! وقتی آجرها می ریزند ، چه کسی بیکن این خوک را نجات می دهد؟ این داستان هشدار دهنده خنده دار Dream Team مهربانی و صداقت را از کیتی پنبه و تور فریمن آموزش می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bricks