دانلود پی دی اف کتاب Brick City Vanguard : Amiri Baraka, Black Music, Black Modernity

[ad_1]

امیری باراکا بدون شک شناخته شده ترین رهبر جنبش هنرهای سیاه در دهه 1960 و 1970 و یکی از چهره های برجسته ادبی و فرهنگی در ایالات متحده است. گرچه موضع سیاسی و زیبایی باراکا در طول زندگی حرفه ای وی به میزان قابل توجهی تغییر کرد ، اما آجر شهر وانگارد در تفکر خود در مورد معنای موسیقی سیاه در رشد جسمی ، روحی و عقیدتی سیاه پوستان ، استمرار نشان داد. با استفاده از متون اولیه ، تصاویر (از جمله یادداشت های آلبوم) ، ضبط های صوتی و تصویری و منابع بایگانی ، جیمز اسمتورست نگاهی تازه به چگونگی تصور و اجرای موسیقی باراکا برای ایجاد یک آفریقایی آمریکایی یا یک ملت می اندازد. همانطور که رشد و تحکیم طبقه کارگر سیاه پوست در آن ملت تا به امروز طنین انداز است. این چشم انداز راهی را برای سیاه پوستان فراهم می کند تا روشی را که به عنوان “بحران شهری” شناخته می شود و آینده سیاه سیاه آزاد را فراتر از آن بحران درک کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Brick City Vanguard : Amiri Baraka, Black Music, Black Modernity