دانلود پی دی اف کتاب Brewing Resistance : Indian Coffee House and the Emergency in Postcolonial India

[ad_1]

در سال 1947 ، نوید زندگی بهتر برای کشاورزان ، کارگران ، دانشجویان ، دالیت ها و اقلیت های مذهبی هند را داد. با این حال ، تا دهه 1970 ، این وعده هنوز محقق نشده بود. گروه های مختلف برای عدالت اجتماعی جنگیدند ، اما در پاسخ ، نخست وزیر ، ایندیرا گاندی ، قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و به همراه آن ، آزادی های مدنی را نیز به دست آورد. امید به تجزیه که در دوره پسااستعماری به سرخوردگی تبدیل شده بود ، به سرعت به یک کابوس تبدیل شد. در این کتاب ، کریستین پیلز داستان کمی شناخته شده از جنبش مقابله با شرایط اضطراری را بازگو می کند ، همانطور که از طریق قهوه خانه هند دهلی نو مشاهده می شود ، که براساس شواهد تازه فاش شده و تاریخ شفاهی با کسانی است که وی رهبری جنبش علیه شرایط اضطراری را بر عهده داشته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Brewing Resistance : Indian Coffee House and the Emergency in Postcolonial India