دانلود پی دی اف کتاب Breve historia de la vida cotidiana de la Edad Media occidental

[ad_1]

ماجراهای روزمره مردم منطقه اروپا را در قرون وسطی کشف کنید. غذا و مشروعیت جنسی. نقش شوالیه ها و جنگ ها. زندگی و مسابقات قصر. جادوگری و کنجکاوی ناب. کشاورزان ، مزارع و جشنواره های بت پرستانه آنها. زندگی شلوغ شهرها: متکدیان ، بازرگانان و افراد فقیر. دانشگاه ، فرهنگ و وسایل حمل و نقل. آگاهی از زندگی روزمره هزاران نفر از زمانهای دور و از هر نظر مکانی ما را به دانش تاریخی در مورد چگونگی فکر کردن ، فعالیتهایی که انجام می دهند یا چگونگی گروههای مختلف اجتماعی برای یک جشن یا لوازم جانبی جداگانه . خواندن این اثر به معنای نزدیک شدن به واقعیت تاریخی ، افرادی با نام خانوادگی نامربوط برای جمع آوری بزرگ تاریخ سیاسی و نظامی است. تاریخچه مختصری از زندگی روزمره در قرون وسطی غرب ، خواننده را در فراز و نشیب ماجراهای بازرگانان غرق می کند ، از طریق منشوری چند موضوعی از منابع تاریخی ، که دهقانان و رتبه بندی ها را برای کارهای روزمره جدا می کند. – در فصول مختلف رنج می برد. کشیش مسیحی ، پزشک یهودی ، متعال مسلمان. این اثر خوزه ایگناسیو اورتگا سرویگان به مشروعیت جنسی و اعمال کفرآمیز ، رژیم های غذایی می پردازد. به لطف مستندات عمیق از طریق بسیاری از منابع اصلی اسنادی ، خوانندگان در صفحات گزیده ای از این اثر زندگی روزمره افرادی را که دوست دارند ، رنج می برند ، پیدا می کنند. دعا کنید ، یاد بگیرید ، خلق کنید ، لذت ببرید ، حکومت کنید و بخوابید

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Breve historia de la vida cotidiana de la Edad Media occidental