دانلود پی دی اف کتاب Breve historia de la China contemporánea

[ad_1]

تعمیق در تاریخ و فرهنگ پرجمعیت ترین ایالت جهان که از سلسله چینگ در قرن بیستم به مهمترین قدرت اقتصادی کره زمین تبدیل شد. از زمان پایان سلطنت ، تیانمن ، شی جین پینگ در جنگ های داخلی و چین و ژاپن ، جمهوری خلق چین و جنگ کره و رهبری آنها در جهان جهانی. تاریخ چین پر از دوران ماقبل تاریخ ، درگیری های آشفته و داخلی و جنگ های داخلی بوده است. متأسفانه ، اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 هیچ تفاوتی نداشتند. همچنین در دوره ای که مطبوعات و مداخلات بین المللی نقش فعالی در کشور داشته اند بدون بحث نبوده است. با این حال ، در خارج از منطقه تاریخی ، تعداد کمی از آثاری هستند که تصمیم گرفته اند با این قرن و نیم به سختی رفتار کنند. بنابراین ، این کتاب می تواند شفافیت تاریخ معاصر کشوری را که بدون حضور آن واقعیت فعلی کره زمین قابل درک نیست ، به ارمغان آورد. با شروع سالهای پایانی سلسله چینگ ، ما در پایان سلطنت و آغاز ROC شرکت خواهیم کرد و سپس جای خود را به جمهوری خلق فعلی چین خواهیم داد. ما به اهمیت آن در جنگ کره و گسترش آن به جنگ سرد و گشودگی آن در اقتصاد جهانی خواهیم پرداخت. در همان زمان ، ما نمادهای هر دوره ، اهمیت هر یک و نمایش های ادبی و هنری هر لحظه را مطالعه خواهیم کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Breve historia de la China contemporánea