دانلود پی دی اف کتاب Brennpunkt Hongkong : Warum sich in China die Zukunft der freien Welt entscheidet

[ad_1]

آیا باید انتظار داشته باشیم که مردم هنگ کنگ جان خود را برای دموکراسی به خطر بیندازند؟ یا پیروزی جهانی استبداد در آنجا مهر و موم خواهد شد؟ چه در آمریکا ، اروپا یا آسیا: ما در حال افزایش ظهور پوپولیسم راست گرا و سیستم های خودکامه در سراسر جهان هستیم. آینده دموکراسی در معرض خطر است. بسیار واضح تر از هنگ کنگ. غرب چگونه به این واکنش نشان می دهد؟ آیا ایستاده ایم یا ما در برابر قدرت اقتصادی چین سر تعظیم فرود می آوریم؟ الكساندر گورلچ مانند هیچ كدام از اوضاع هنگ كنگ اطلاع دارد. این برای او روشن است: بسیاری با تحسین به رونق چین و اجرای سریع تصمیم می نگرند. اما در هنگ کنگ روشن می شود که آینده می تواند برای ما با کشورهای مستبد بازیگوش باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Brennpunkt Hongkong : Warum sich in China die Zukunft der freien Welt entscheidet