دانلود پی دی اف کتاب Breeding Your Budgerigars for Colour – With Tips on Colour Combinations, Hybrids, Mule Breeding and Keeping Records

[ad_1]

این کتاب عتیقه حاوی یک راهنمای دقیق و جالب در زمینه پرورش رنگهای بسیار خاص در بودیگرگر اهلی است و همچنین اطلاعات دقیق در مورد اهمیت هیبریدها ، پرورش قاطر و نگهداری سوابق. این کتاب مناسب برای پرورش دهندگان حرفه ای و شخصی است ، متن هضم آسان و مفصل است و به هر مجموعه ادبیات عروقی افزودنی عالی است. فصولی که در این کتاب آورده شده است: این کتاب به دلیل ارزش آموزشی بی انتها برای جمهوری مدرن انتخاب شده است و با افتخار مجدداً در اینجا بازنشر شده است و با مقدمه ای جدید در موضوع کشاورزی کامل شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Breeding Your Budgerigars for Colour – With Tips on Colour Combinations, Hybrids, Mule Breeding and Keeping Records