دانلود پی دی اف کتاب Brand- und Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz

[ad_1]

تفسیر عملی گرا شامل کلیه مقررات قانونی لازم در مورد دامنه ، حقوق و امکانات کنترل بلایا ، از جمله موارد دیگر است. علاوه بر این ، مشارکت و عملکرد سایر سازمان های امدادی ، همکاری در بخش بهداشت و وظایف مردم به روشی کارآمد توضیح داده شده است. علاوه بر این ، این مقدمه گسترده ای در مورد تحولات قانونی تاریخی و سازگاری ساختارهای کنترل فاجعه با چالش های جدید دارد. وضعیت: 2019

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Brand- und Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz