دانلود پی دی اف کتاب Brand New Nation : Capitalist Dreams and Nationalist Designs in Twenty-First-Century India

[ad_1]

اولین کتاب بهترین کتاب سال فایننشال تایمز که به بررسی کمپین های تبلیغاتی مگا هند می پردازد که گواهینامه تحول جهانی دولت ملی را به عنوان یک مقصد جذاب سرمایه گذاری ارائه می دهد. آغاز قرن بیست و یکم لحظه ای خوش بینانه از آینده سازی جهانی بود. روایت اصلی ظهور ملت های BRICS بود – ستاره های برجسته ستارگان بزرگ داستان های توسعه سرمایه داری ، که به عنوان کانون های سرشار از منابع با استعداد و پتانسیل استفاده نشده شناخته می شوند و به تازگی برای سرمایه گذاری خارجی گشوده شده اند. ملتهای قدیمی جهان سوم به امید دستیابی سریع به صحنه جهانی ، متن سرمایه داری لجام گسیخته را در دست داشتند. اگر وعده تحقق توسعه اقتصادی ، كارآفرینان را به سرمایه گذاری در آینده مهیج ملت دعوت می كرد ، این عمل جبران “زمانهای نابرابر” و حتی غرور ملی را به شهروندان كشور از دست داد. New New Nation به گذشته می پردازد و ناگزیر ، تغییرات اساسی در درک ما از دولت-ملت ، همراه با آینده این رویداد ایجاد کرده است. این تجربه زمینی از تبدیل بی امان کشور-ملت به سرمایه جهانی به عنوان “مقصد سرمایه گذاری قابل سرمایه گذاری” را نشان می دهد. همانطور که راویندر Kaur به طور تحریک آمیز استدلال می کند ، یک ملت جدید دوباره قرن نوزدهم نیست. در قرن بیست و یکم به عنوان حاشیه یکپارچه توسعه سرمایه داری و اراده ملی گرایانه زنده مانده است. امروز ، شناخته شدن یک مارک تجاری جذاب در اقتصاد جهانی ، باید به عنوان یک کشور مناسب تأیید شود. تزریق سرمایه نه تنها باعث جوان سازی ملت می شود. همچنین تولید ناسیونالیسم با سرمایه گذاری ، انرژی پوپولیستی است که می تواند به ابزاری قدرتمند برای اعمال فشار تبدیل شود. در تاریخ هند مدرن ، این کتاب رابطه نزدیک بین اقتصاد هویت و سیاست هویت ، تبلیغات و پوپولیسم و ​​خشونت و توسعه اقتصادی را برجسته می کند و سیستم سیاسی لیبرال را در سراسر جهان دوباره سازمان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Brand New Nation : Capitalist Dreams and Nationalist Designs in Twenty-First-Century India