دانلود پی دی اف کتاب Brand Gender : Increasing Brand Equity through Brand Personality

[ad_1]

این کتاب مهمترین دارایی یک مارک تجاری ، راههای رانندگی و افزایش ارزش سهام آن را بررسی می کند. نویسنده با تمرکز بر جنسیت ، تأثیر اختصاص شخصیت و خصوصیات به محصولات و چگونگی تأثیر آن بر مدیریت برندها در سطح جهان را تحلیل می کند. نویسنده با استفاده از مثالهای مفصل استدلال می کند که مارک های دارای ویژگی های زنانه و مردانه کمترین ارزش سهام را دارند ، در حالی که مارک های دارای ویژگی های زنانه و مردانه بیشترین دارایی را دارند. با ادراک ادراک از آندروژنی در مارک ها ، این مطالعه مهم عوامل مختلفی را نشان می دهد که ممکن است بر روی یک مارک تجاری تأثیرگذار باشد چه مردانه و چه زنانه. این کتاب جنجالی و پیشگام با هدف توسعه یک نظریه جامع و ارائه راهنمای پزشکان برای افزایش ارزش ویژه مارک های خود ، پایه و اساس ساخت یک مدل شخصیت جهانی برند را ایجاد می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Brand Gender : Increasing Brand Equity through Brand Personality