دانلود پی دی اف کتاب Brain Instruction Manual

[ad_1]

ذهن انسان ، که برای ما بسیار مهم است ، پیچیده ترین و در عین حال بزرگترین محصول روی زمین است. و حتی در این زمان ، زندگی شما بسیار کم تغییر می کند ، این به آنچه در اطراف مغز شما اتفاق می افتد و نحوه کار آن بستگی دارد. متأسفانه ، خود سیستم ، نقش ، اصول عملکرد و درمان مغز به خوبی شناخته نشده است و در بعضی جاها آموزش داده می شود. این کتاب دستورالعمل های خاصی برای نحوه کار ، نحوه درمان و چگونگی استفاده موثرتر و خوشبختی ارائه می دهد. من مطمئن هستم که این کتاب شما را به بعد جدیدی سوق خواهد داد. نوشته شده توسط آنتونی آن در فهرست مطالب کره. بزرگترین محصول روی زمین 2. تمدن حاضر نتیجه ذهن انسان است. مغز انسان هنوز در حال تکامل است. راز پشت استرس انسانی 5. استرس برخورد افکار است. 7 ، نقطه شروع مغز انسان است. رشد ابتکاری مغز انسان: کشف “خود” 8. ساختار مغز انسان 9. مسیر اول به Go10. راه دوم Go 11. مسیر سوم 12 را طی کنید. مغز اندیشه 13. هوشیاری شگفت انگیز 14. گربه شرودینگر 15. ذره آگاه 14. آخرین راه رفتن

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Brain Instruction Manual