دانلود پی دی اف کتاب Bouchard d'Orléans à aujourd'hui : Un voyage de 1500 ans

[ad_1]

من یک سفر عالی در طول زمان به خوانندگانم ارائه می دهم. نگاهی به تاریخ جمعی ما. از امپراتوری روم ، از طریق شارلمان ، ناپلئون ، تولد تاج های بزرگ اروپا ، تا زمان تأسیس ما ، اینجا ، در آمریکا. در طول این سفر ، ما اعضای خانواده بوچارد را نه تنها به عنوان شاهد بلکه به عنوان بازیگر در این سلسله های بزرگ مانند سلسله های بوچارد سوابیا ، بندهایم و مونتمورنسی می یابیم. این سفر همچنین جشن زیبایی و بزرگ بودن در زندگی است. ادای احترام به مردان و زنانی که امروز ما را شکل داده اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bouchard d'Orléans à aujourd'hui : Un voyage de 1500 ans