دانلود پی دی اف کتاب Borders and Mobility in Turkey : Governing Souls and States

[ad_1]

طی دو دهه گذشته ، ترکیه شاهد مداخلات مختلف مرزی بوده است که “ترانزیت” ، “مقصد” ، “اروپایی” ، “مسلمان” و “امن” است. این کتاب بازیگران به ظاهر متفاوتی را که در چنین مداخلاتی دخیل هستند ، از اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی گرفته تا مبلغان ، متخصصان امنیتی و خود مهاجران به ذهن متبادر می کند. برجسته می کند که این هنرمندان به جمعیت سیار کنترل ، محصور سازی ، پردازش ، پس انداز و روحیه بخشیدن به صمیمیت مدیریت گرایی ، امنیتی سازی ، انسان گرایی و شرق گرایی بستگی دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Borders and Mobility in Turkey : Governing Souls and States