دانلود پی دی اف کتاب Border Security in the Balkans : Europe Gatekeepers

[ad_1]

مرزها بر دستور کار امنیتی جنوب شرقی اروپا مسلط هستند. مخالفت های سیاسی و قومی بر مرزهای مورد اختلاف تمرکز دارند ، در حالی که مهاجران و قاچاقچیان مواد مخدر آنها را نادیده می گیرند. اتحادیه اروپا استدلال می کند که کشورهای بالکان باید با استفاده از استانداردهای پلیس خود مدل های مدیریت مرزی را توسعه دهند ، اما این منطقه علیه فساد گسترده است و هر دو مدافع مرز هستند – ایمن و بی اثر. در این مقاله س asksال می شود که چگونه و چرا مدیریت مرزی در جنوب شرقی اروپا تکامل می یابد که معنی آن برای آینده اروپا چیست. با بهره گیری از تجربه اخیر در بوسنی ، هرزگوین ، اسلوونی ، مقدونیه و آلبانی ، روشهای مدیریت مناطق را بررسی می کند ، و توسعه یک رویکرد کلی اروپایی برای امنیت مرزها را پیش بینی می کند. این نشان می دهد که چگونه دولت ها و نگهبانان پیش بینی ناامنی منطقه ای را درک می کنند و چگونه آنها با استراتژی هایی که فشارهای سیاسی اجتناب ناپذیر را تنظیم ، حذف یا کاهش می دهند ، واکنش نشان می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Border Security in the Balkans : Europe Gatekeepers