دانلود پی دی اف کتاب Book, Bath, Table, and Time: : Christian Worship As Source and Resource for Youth Ministry

[ad_1]

“کتاب ، حمام ، میز و زمان: پرستش مسیحیان به عنوان منبع و منبع وزارت جوانان” ایده های عملی و اثبات شده ای را ارائه می دهد که به وزارت جوانان مرکز در بلوغ و پرستش عملی و عملی می بخشد تا با موفقیت نسل جوان را درگیر کند. با پی ریزی جامع الهیاتی ، فرد ص. ادی روشی را که جوانان می توانند در اطراف اشیا ‘مقدس “محبوب” کلیسای باستان تمرین کنند ، پیشنهاد می کند: “غسل دادن (غسل تعمید)؛ کتاب (شسترا)؛ جدول (مسجد مقدس) ؛ و تقویم (الگوی نمازگزارانه زمان). از طریق این کتاب ، رهبران جوان می توانند جوانان مسیحی را راهنمایی کنند تا حضور خدا را تجربه کنند و پیشوایان تعمید خود را در برابر خدا و برای جهانیان قرار دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Book, Bath, Table, and Time: : Christian Worship As Source and Resource for Youth Ministry