دانلود پی دی اف کتاب Bonjour Francfort : Roman

[ad_1]

چه چیزی کاتلین و ویلفرد ، پیر آنتوان و رگن ، اگنوس یا نینا را متحد می کند؟ به اتفاق رئیس ، در فرانکفورت ، سرنوشت این زنان و مردان ، که ترک فرانسه و زندگی را انتخاب کرده اند ، تقسیم می شود. عشق ، دسیسه ، سرخوردگی؟ همه چیز ممکن به نظر می رسد و موفقیت گاهی در انتهای راه است … تا وقتی که روح خود را از دست ندهید. فرانکفورت-ماین ، 13 حرف الفبا را جمع کرد ، از 13 سرنوشت فردی فراتر رفت اما فصل ها ، همان رمان کلانشهر مدرن را تشکیل داد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bonjour Francfort : Roman