دانلود پی دی اف کتاب Bonheur de vivre

[ad_1]

اگر زندگی شادی باورنکردنی است ، زندگی همیشه یک لذت نیست. این موضوع این شعرها است. قسمت اول ، “گله و پارچه از زمستان دوم” ، بیانگر بدبختی و بدبختی وجود و دشواری غلبه بر آنها است. مورد دوم ، “هنوز آواز می خواند” ، وضوح ما را که بین جهنم و بهشت ​​در نوسان است ، اما با امید قاطع به بهشت ​​، جلب می کند. ما هنوز باید راههایی را پیدا کنیم که منجر به این امر شود. برای یافتن آنها باید خستگی ناپذیر آنها را جستجو کنید. این کتاب شما را به این کار دعوت می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bonheur de vivre