دانلود پی دی اف کتاب Bones of Contention : Muslim Shrines in Palestine

[ad_1]

این محور مکان های زیارتی مسلمانان را در زمینه گسترده تری از مطالعات میراث در جهان اسلام ایجاد می کند و نقش آنها را به عنوان بیانگر مناظر مقدس ، مکان های حافظه فرهنگی و پیوند با سنت های مختلف مذهبی می داند. مطالعه این مکان ها ، ضمن بررسی تاریخ معابد مسلمان با تمرکز بر روش های مختلف انجام شده از طریق انسان شناسی ، باستان شناسی ، تاریخ و مطالعات مذهبی ، متن تاریخی برای توسعه مکان های مقدس در منطقه در دوران پیش از اسلام است بحث در مورد شواهد باستان شناسی . تا امروز. همچنین اهمیت سایت های زیارتی مسلمانان در خاورمیانه مدرن را ارزیابی می کند ، با تمرکز بر ایده ها و روش های مختلف درمانی از عبادت تا ویرانی ، و استدلال می کند که مناطق مذهبی به عنوان وسیله ای برای تماس مستقیم با گذشته یک عملکرد اجتماعی منحصر به فرد این است که تغییر سیاسی پیکربندی ها اغلب روایت های سنتی تاریخی را تحریف کرده اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bones of Contention : Muslim Shrines in Palestine