دانلود پی دی اف کتاب Bone Marrow Processing and Purging : A Practical Guide

[ad_1]

پردازش و پاکسازی مغز استخوان: یک راهنمای عملی یک راهنمای عملی به روز را برای اقدامات اصلی خارج از بدن شامل پیوند مغز استخوان ارائه می دهد. قبلاً ، این اطلاعات در درجه اول از طریق دهان به دهان اطلاع داده می شد. اکنون متخصصان در این زمینه توضیحات دقیق برداشت مغز مغز ، ارزیابی (شامل نفوذ تومور ، آنالیز فلوسیتومتری و سنجش کلنی) ، تخلیه و شمارش سلول هسته ای خودکار ، تصفیه تومور ، تخریب سلول T ، روشهای مقایسه ای سلولهای بنیادی را ارزیابی می کنند. انتقال و محافظت از سیتوپرسور. بخشهای ویژه به کنترل کیفیت و مقررات FDA می پردازند. این کتاب یک منبع اطلاعاتی منحصر به فرد برای پزشکان ، محققان ، کادر فنی ، پرستاران پیوند و دانشجویان پزشکی است که در این رشته پزشکی به سرعت در حال گسترش هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bone Marrow Processing and Purging : A Practical Guide