دانلود پی دی اف کتاب Bone Chase

[ad_1]

در حقیقت Da Vinci Code Fashion ، یک فیلم مهیج بزرگ مملو از جناح های رقیب که برای کنترل حقیقت در یک توطئه عظیم اجتماعی در حال مرگ هستند. در آن روزها غول هایی روی زمین بودند – حداقل این چیزی است که کتاب مقدس می گوید. اما ، آنها کجا هستند؟ آیا آنها واقعاً وجود داشته اند؟ هنگامی که یک جعبه مرموز برای معلم ریاضی خارج از کار ایتان مک کلود ارسال می شود ، او و دوست دختر سابق خود 10 هزار سال طول می کشد تا یک راز بسازند – و آخرین امید برای کشف بزرگترین نقشه جهان هستند. ایتان هم توسط شش انگشت و هم توسط دیوید مشاور دنبال می شود و باید حقیقت را تعقیب و کشف کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bone Chase