دانلود پی دی اف کتاب Body, Society, and Nation

[ad_1]

“بدن ، جامعه و ملت” داستان مدرنیته ای را نشان می دهد که در چین در شانگهای در اواخر قرن نوزدهم و بیستم با کاوش در حال تغییر ایده ها ، شیوه ها و سیستم های مربوط به سلامتی و بدن در شانگهای رخ داده است. پیگیری سلامتی در زندگی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی چین بسیار زیاد است. با این وجود ، “سلامتی” مجموعه ای از انجمن ها فراتر از رفاه شخصی داشت. این همچنین بخشی جدایی ناپذیر از ملت سازی چین ، هدف فعالیت های خیریه ، نتیجه قابل توجه علوم پزشکی غربی ، نشانگر تمدن مدرن و یک عبارت تجاری بود. با ظهور قدرت های غربی ، برداشت چینی ها درباره بهداشت شخصی و بدن به تدریج گسترش یافت. این تغییر با ایده های پزشکی بومی ، نهادها و گروه های اجتماعی قبلی و فرهنگ ها و آداب و رسوم محلی پیچیده بود. این مطالعه به بررسی بسیاری از راه هایی می پردازد که اعضای جوامع مختلف شانگهای بسیاری از معانی سلامت و بدن را در زندگی روزمره خود تجربه کرده و درک کرده اند. چیكو ناكاجیما موسساتی را كه تأسیس كرده بود ، قوانینی را كه اعمال می كرد و تلاشهایی را كه به عنوان بخشی از تلاشها برای ارتقا promote بهداشت به شهر انجام داده بود ، ردیابی كرد. وی با این کار ، توصیف می کند که چگونه آداب و رسوم محلی سلامت عمومی را مختل و مختل کرده و به نوبه خود ، مدرنیسم تمیز به شکل گیری و توسعه فرهنگ های محلی و رفتار مردم کمک کرده است. ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Body, Society, and Nation