دانلود پی دی اف کتاب Body Against Soul : Gender and Sowlehele in Middle English Allegory

[ad_1]

در استعاره های قرون وسطایی ، بدن و روح اغلب در یک بحث در برابر یکدیگر قرار می گرفتند. در مقاله استعاره انگلیسی میانه در بدن علیه روح: جنسیت و ساول ، ماشا راسکولنیکف استدلال می کند که چنین بحث هایی مانند تفکر در مورد روانشناسی ، جنسیت و قدرت در قرون وسطی عمل می کنند. نه ماهیت کلامی و نه پزشکی ، Nitya Karma (“روح درمانی”) خود را به زبان روزمره توصیف کرد – افراد مدرن ممکن است چنین نوشتاری را “خودیاری” بنامند. با ارائه نظریه معاصر فمینیسم و ​​کوییر همراه با تفکر روانشناختی قرون وسطی ، بدن علیه روح پیرس پلومن تاریخچه “گروه کاترین” و استعاره ها و بحث های روانشناسی را بررسی می کند. با این کار ، تاریخ بدن را بازنویسی می کند تا شریک زندگی خود را که اخیراً مورد غفلت قرار گرفته است ، شامل روح کند. موضوع این کتاب موضوعی است که از طریق تمام رسانه های تاریخ غرب مورد استفاده قرار می گیرد و مورد توجه اصلی نظریه پردازان مدرن است – نحوه ارتباط بدن “من” با “من”. این مطالعه نشان می دهد که در سنت بلاغی ، یک مرد مذکر ممکن است خود را پر از شخصیت های زن تصور کند ، زیرا زبان های لاتین و رومانسی زبان عامیانه ای از اسامی جنسیتی به عنوان مونث داشتند. با این حال ، از آنجایی که زبان انگلیسی میانه به عنوان زن یا مرد از نام های انتزاعی متوقف شد ، نویسندگان در هر گونه سقط آلت تناسلی مانند “اراده” یا “علت” آزاد بودند. این امر باعث شد برخی از اتهامات روانشناختی به جای ایجاد دنیای درونی شگفت آور همجنس ، با قرار دادن روح زن در درون بدن مرد ، از استرس بازنمایی جلوگیری کند. قصد رانندگی داوطلبانه با از بین بردن مبارزه برای ایجاد سلسله مراتب از نیروهای داخلی خود پیچیده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Body Against Soul : Gender and Sowlehele in Middle English Allegory