دانلود پی دی اف کتاب Bochumer Kirche im Luftkrieg 1939-1945

[ad_1]

این اسناد به موضوعی که بندرت مورد بحث قرار می گیرد اختصاص یافته است: رفتار کلیسا در طول جنگ از 1939 تا 1945 با استفاده از مثال کلیسای منطقه بوخوم. اظهارات عجیب و غریب در مورد جنگ ، به ویژه در مورد بمباران متفقین شهرهای منطقه روهر ، در چارچوب جنگ ایدئولوژیک و عملی سیستم نازی قرار می گیرد. شهادت کسانی که از جنگ بمباران آسیب دیده اند ، رنج شخصی و مشترک آنها را در جنگ کلی نشان می دهد. اگرچه این کلیسا در ابتدا با جنگ موافقت می کرد ، اما صدای مهمی از روحانیون نیز وجود دارد که تصویر کلی را از هم جدا می کنند. این کلیسا در کشور نازی به طور فزاینده ای در حال موجودیت است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bochumer Kirche im Luftkrieg 1939-1945