دانلود پی دی اف کتاب Boccaccio

[ad_1]

هرمان هیز با کوچک شدن خود جیووانی بوکاچیو را بالا برد. بوکاسیکو می توانست ده برابر بهتر از آنها بنویسد. چیز کمی از ویتا شاعر تحویل داده می شود. مقاله هسه مختصر است. در مورد دو سوم درس نیز بحث شده است. هسه به ویژه دو داستان را دوست دارد ، همه در رمان نهم روز پنجم.[3] فیاممتا در آن از عاشقانی می گوید که پس از اتفاقات بد به پایان خوشی می رسند. این داستان Federigo deghli Alberighi و شاهین او است. هنگامی که وی به دیدار او می رود ، فدریگو حیوان را در مقابل معشوق خود قرار می دهد. و ششمین رمان روز چهارم است.[4] فیلوسترا از عشق ناخوشایند می گوید ، گابروتو و آندروئلا رویاهای خود را به یکدیگر می گویند. گابرویت در کمال تعجب در آغوش معشوقش می میرد. هسه از “چنین زیبایی هایی” صحبت می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Boccaccio