دانلود پی دی اف کتاب Bobby's Old Man

[ad_1]

کیت اندرسون عاشق بابی مایکلز است. متأسفانه کیت با اختلاف پانزده ساله خود فکر می کند که او بیش از حد بابی پیر شده است. این دو کار را به عنوان “دوستانی با مزایا” شروع می کنند ، اما کیت با جدی شدن بابی او را کنار می گذارد و بابی را از قلب خود رها می کند. وقتی فاجعه رخ می دهد و بابی به کیت احتیاج دارد ، برای حمایت از معشوق خود قدم می گذارد. اما بابی به کیت و همه چیز اطرافش اعتماد ندارد. آیا کیت می تواند برای بابی توضیح دهد که این زمان واقعی است ، یا اینکه این دو عاشق هرگز با هم روبرو نخواهند شد؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bobby's Old Man