دانلود پی دی اف کتاب BNE-Strukturen gemeinsam gestalten : Fachdidaktische Perspektiven und Forschungen zu Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Lehrkräftebildung

[ad_1]

روابط بین ثبات ، تغییر و ماندگاری در آینده همه نشان دهنده مقادیر مهم مرجع در سطوح اجتماعی و مکانی است ، به طوری که در حال حاضر فعالیت های محلی پایداری بی شماری و همچنین تنظیمات سیاسی-هنجاری در رابطه با استراتژی پایداری جهانی وجود دارد ، توسعه مداوم (مداوم) ESD) می تواند ما را در شکل گیری جهانی آینده نگر حمایت کند و آموزش معلمان به ویژه در این زمینه مهم است. (آینده) یک شبکه دانشگاهی با هدف تقویت مهارت های ESD معلمان در نوردراین-وستفالن ایجاد شد. این گروه از این کار شبکه بیرون آمد. این دیدگاه های حرفه ای بسیار متفاوت (حتی فراتر از نوردراین-وستفالن) را به تصویر می کشد و نتایج تحقیقات منتخب و چشم انداز ESD در آموزش معلمان را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب BNE-Strukturen gemeinsam gestalten : Fachdidaktische Perspektiven und Forschungen zu Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Lehrkräftebildung