دانلود پی دی اف کتاب Blutregen : Blutsbündnis-Serie Buch 13

[ad_1]

جوهر خون رازى است كه معانى زيادى دارد. خون حیات می بخشد … اما وقتی ریخته می شود می تواند در یک چشم به هم زدن زندگی را نابود کند. افسانه ها می گویند که خون نیز پیوندی است که همراهان روح را به هم نزدیک می کند … حتی اگر یکی از آن روح ها تکه تکه شود. هنگامی که بی گناهی ، بدون در نظر گرفتن منشا، ، در معرض خطر باشد ، هوی و هوس و اخلاق Paranormal LA مورد آزمایش قرار می گیرد. شما باید دوباره متوجه شوید که همه شیاطین شر نیستند … گاهی اوقات شیاطین نیز باید در برابر چیزهایی که در شب پرسه می زنند محافظت شوند. در هنگام افشاگری های مرگ ، تولد دوباره و پذیرفتن امر اجتناب ناپذیر ، سیل جدیدی با ریزش باران خون جعل می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Blutregen : Blutsbündnis-Serie Buch 13