دانلود پی دی اف کتاب Blue-Ringed Octopus

[ad_1]

اختاپوس حلقه ای آبی زیبا است ، اما سمی فوق العاده خطرناک است که می تواند فلج و از بین برود. این عنوان خوانندگان را با اختاپوس حلقه ای آبی و چرایی و چگونگی استفاده از سم قدرتمند خود آشنا می کند. عنوان در سطح 1 است و به طور خاص برای خوانندگان اولیه نوشته شده است. مطابق با استانداردهای هسته مشترک و مربوط به استانداردهای ایالتی. خط تیره! ABD اثر زوم است ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Blue-Ringed Octopus