دانلود پی دی اف کتاب Blood Sacrifice : Volume 9

[ad_1]

من می توانم خورشید و ماه را با قلب خود بپوشانم! رنگ کوه ها و رودخانه ها تغییر کرده است! آسمانها هیچ چشمی نداشتند ، اما توانستند از بهشت ​​سرپیچی کنند و به دیو تبدیل شوند! آسمان و زمین از بین رفته بودند! رودخانه ای که مانند خون جاری است ، آب گل آلود را تخلیه می کند! جهان وارونه شده بود! نزدیک]

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Blood Sacrifice : Volume 9