دانلود پی دی اف کتاب Blood Rush : The Dark History of a Vital Fluid

[ad_1]

در هنگام جوانی ، جان ورپلات خرگوش را از قلاب گوشتی آویزان ، پوست و احشایی دید. در آن زمان آنقدر بلند به او حمله کردند که نه تنها حیوان بود ، بلکه خون از دهانش به آرامی می چکید. واکنش او الهام بخش آغاز کشف این کتاب بود: بررسی جذابیت ما با خون ، مهمترین مایعات. هجوم خون نشان می دهد که در طول تاریخ ، خون توانایی مست کردن ما را دارد ، تا حدی که ما خود را از دست می دهیم ، چه در خشونت ، از طریق شکار ، جنگ و قتل ، یا توسط رویدادهای ورزشی. در وحشت تماشای فیلم های ترسناک ، یا بازی های ویدیویی. آیا این احساسات جسمی است یا در تصور ما؟ جادوی خون از کجا می آید؟ ورپلات در تحقیقات عمیق و روایت های تحریک آمیز خود ، از دوران باستان به زمان حال ، از جادو به روانشناسی تجربی ، از فلسفه به دین و اکتشافات علمی می پردازد تا نشان دهد که چرا خون همه ما را یک باره می کشد و دفع می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Blood Rush : The Dark History of a Vital Fluid