دانلود پی دی اف کتاب Blood Royal : Dynastic Politics in Medieval Europe

[ad_1]

در طول قرون وسطی اروپا ، صدها سال ، سلطنت راهی بود که سیاست در اکثر کشورها کار می کرد. این بدان معنی بود که قدرت در اختیار یک خانواده – یک سلسله است. آن سیاست ، سیاست خانوادگی بود. و زندگی سیاسی با تولد ، ازدواج و مرگ خانواده حاکم شکل گرفت. سلسله چگونه با حکومت زنان ، یا تخت سلطنت کنار آمد؟ سلسله ها چگونه برای بیان هویت خود از نام ، تعداد حاکمان و نمایش بصری پیشگویی استفاده کردند؟ و چرا برخی از خانواده های سلطنتی زنده ماندند و لرزیدند ، در حالی که برخی دیگر نه؟ با استفاده از منابع غنی و به یادماندنی ، این تاریخ جذاب و اصلی قدرت سلسله در مسیحیت لاتین و بیزانس ، نقشی را که پویایی خانواده و آگاهی خانواده در سیاست سلسله های شاهنشاهی و شاهنشاهی در اروپا بازی می کند ، بررسی می کند. رابرت بارتلت از بدو تولد ازدواج های سلطنتی و پسران ، تا حاکم زن ، معشوقه و دایی شریر ، روح تازه فریبنده شبکه پیچیده رقابت داخلی و وفاداری سلسله های حاکم و از ویژگی های اساسی قرون وسطا را روشن می کند. جهان

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Blood Royal : Dynastic Politics in Medieval Europe