دانلود پی دی اف کتاب Blood and Germs : The Civil War Battle Against Wounds and Disease

[ad_1]

نویسنده تحسین شده گیل گرو ، رابرت اف 2019 دریافت کننده جایزه افتخار سایبرت ، بررسی علم و تاریخچه مهم پزشکی جنگ داخلی آمریکا ، استفاده از موارد پزشکی واقعی و گزارشات شخص اول توسط سربازان ، پزشکان و پرستاران – جنگ داخلی که جان صدها هزار آمریکایی را گرفت و تعداد بیشماری دیگر افراد با زخم های ناتوان کننده و بیماری های مزمن ترک کرده اند. گلوله ها و گلوله های توپخانه ارتش های سربازان را در هم شکسته است ، در حالی که میکروب ها و انگل ها مانند جنگ دو مرد را کشته اند. با این وجود این مبارزه فجیع چهار ساله نوآوری هایی را به ارمغان آورد که مراقبت های پزشکی را در ایالات متحده افزایش داد. این کتاب غیر داستانی با جزئیات جالب توجه ، آثار میادین نبرد ، تکنیک های جراحی ، داروها و مراقبت از بیمار را نشان می دهد ، از مردان و زنان از شمال و جنوب که داوطلبانه برای نجات جان مردم بودند ، تجلیل می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Blood and Germs : The Civil War Battle Against Wounds and Disease