دانلود پی دی اف کتاب Blood and Fire

[ad_1]

کالوین گریسون در خیابان های تاور سیتی فراری تر است. در میان الف ها ، جن ها و اژدها ، پسری بالدار در پس زمینه زندگی در پادشاهی ابدی زندگی می کند. اما وقتی کیف پول راشد ، شیر خوش تیپ را قطع می کند ، خود را در میان جمعیت می بیند. با این وجود هارون به جای سلول به کالوین در راه رسیدن به یک زندگی قابل احترام و آرام کمک می کند. ، اگر می تواند خودش را بیاورد تا معاشقه گستاخانه با هارون را متوقف کند ، انگشتان چسبناک خود را نزدیک او نگه دارید و از آوردن خشم یک خون آشام قدرتمند و دیوانه بر سر او خودداری کنید. اما کالوین با مرگ یا پایین دست روبرو می شود – آرون راهی پیدا می کند که در آن زندگی آرام با آرون زندگی کند و کالوین او را ترک نخواهد کرد. این دو مرد ، عشق و جادو ، مقید و موظف هستند که به آرزوی مشترکشان در مورد آینده راه پیدا کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Blood and Fire