دانلود پی دی اف کتاب Blessed Contradictions : How the Bible Contradicts and Completes Itself

[ad_1]

پارادوکس مبارک خواننده را به فکر کردن در مورد روشهای جدید درک کتاب مقدس دعوت می کند. کتاب مقدس توسط نویسندگان زیادی نوشته شده است که اغلب دیدگاه های مختلفی دارند. تقابل های متبرک به جای دیدن این تفاوت ها به عنوان ناهنجاری یا ضعف ، آنها را نقاط قوت می دانند – راه هایی برای دیدن خدا ، خداشناسی ، اخلاق و کمی از زوایای دیگر. هر هشت فصل هر نویسنده کتاب مقدس را با مقاله دیگر مقایسه می کند ، تناقضات آنها را نشان می دهد و برکات چنین تنوع را جشن می گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Blessed Contradictions : How the Bible Contradicts and Completes Itself