دانلود پی دی اف کتاب Blast Mitigation Strategies in Marine Composite and Sandwich Structures :

[ad_1]

این کتاب عمدتا بر روی روش برای ایجاد سازه های دریایی در برابر مقاومت در برابر بارگذاری ضربه با سرعت بالا تمرکز دارد. این بر اساس گفتگوی اخیر در کارگاه آموزشی اخیر هند و ایالات متحده آمریکا با موضوع “پیشرفتهای اخیر در استراتژیهای کاهش انفجار در ساختارهای ترکیبی مدنی و دریایی” است. این کتاب شامل مطالبی از محققان برجسته در هند و ایالات متحده است و جنبه های مختلف موضوع را شامل می شود ، از جمله مدل سازی و شبیه سازی ، جنبه های طراحی ، آزمایش ها و چالش های مختلف. این حالت های خرابی به طور قابل توجهی از یکپارچگی ساختاری سازه های دریایی می کاهد ، مگر اینکه برای مقاومت در برابر چنین بارگذاری سفت و سخت طراحی شده باشد. درک مکانیک این سازه ها تحت بارگذاری سخت هنوز یک حوزه تحقیقاتی باز است و رفتار این سازه ها کاملاً درک نشده است. این کتاب تلاش برای کاهش تأثیر بارگذاری انفجار در سازه های مرکب دریایی را برجسته می کند. برای محققان / دانشمندان و مهندسین متبحر ، این کتاب نه تنها بر روی چالش های طراحی و تجزیه و تحلیل سازه های کامپوزیت دریایی تحت چنین شرایط سخت بارگیری تمرکز دارد ، بلکه رهنمودهای جدید طراحی را نیز ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Blast Mitigation Strategies in Marine Composite and Sandwich Structures :