دانلود پی دی اف کتاب Blake Blacks Out

[ad_1]

بلیک عالی است. خوب ، حداقل او اینگونه به نظر می رسد. موهایش ضخیم است. خصوصیات خوبی دارند. همه او را دوست دارند و در ناامیدی بلیک ، همه او را دوست دارند یا حداقل می گویند دوست دارند. سپس اتفاقی می افتد. بلیک سیاه شد. در آن موارد مهم لحظه های صمیمی ، بلیک بیرون است. بعد از 101 قرار ملاقات وحشتناک ، بلیک از مردی پیشنهاد می کند که قسم می خورد می تواند از عهده او برآید. اما آیا جروم سکسی می تواند بزرگترین اشتباه خود بلیک را نادیده بگیرد؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Blake Blacks Out