دانلود پی دی اف کتاب Blades of Bluegrass

[ad_1]

کاپیتان بریت استوری بیش از دست چپ خود را در افغانستان از دست داد. وقتی شکست فرماندهی اش باعث جان یک سرباز جوان شد ، ایمان خود را به افتخار و انسانیت از دست داد ، و بریت را به یک زمان سیاسی سرسخت تبدیل کرد که ناامید کننده خنثی کردن ارتش ایالات متحده و پدرش ، یک سناتور با نفوذ بود. ستوان یکم درمانگر کاردرمانی تدی الکساندر مجبور شد خبرهای ملی را در هنگام درخواست با موفقیت برای دریافت مزایای پس از کشته شدن همسرش در افغانستان ، هنگام لغو DOMA ، اخبار ملی کند. شش سال بعد ، وی در گذشته توسط خانواده نظامی اش در پیله به راحتی زندگی می کند تا اینکه مأموریت خود را برای تأمین مالی مجدد کاپیتان استوری ، هر دو را به نبردی گیج کننده بین وظیفه ، پیامد و جذابیت گرم سوق می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Blades of Bluegrass