دانلود پی دی اف کتاب Blackballed: The Black Vote and US Democracy : With a New Essay

[ad_1]

سیاست های انتخاباتی سیاه ، اختلاف نظر و میراث دائمی جنبش حقوق مدنی – تأمل قاطع با مقاله ای جدید درباره اپیدمی کوید -19 ، بازاندیشی و اعتراض جورج فلوید در سال 2020. قرن و نیمی از سیاه پوستان که در سیاست های انتخاباتی آمریکا شرکت می کنند. وی در این ترکیب از خاطرات ، داستان های تاریخی و تحلیل های سیاسی و اجتماعی معاصر ، مبارزه برای حقوق رای گیری سیاه پوستان را از طریق بازسازی از طریق دو مبارزات انتخاباتی باراک اوباما برای ریاست جمهوری از طریق جنبش حقوق مدنی بررسی می کند. با استفاده از کارهای علمی ، خاطرات فعالان حقوق مدنی ، و سخنرانی ها و نوشته های رهبران سیاه پوست مانند مارتین لوتر کینگ و استوکلی کارمایکل ، اندرو یانگ و جان لوئیس ، پینکنی با بررسی اختلاف نظر در میان سیاه پوستان بهترین راهکارهای دستیابی به برابری را بررسی کرده است. همراه با جامعه آمریكا ، شیوه تدریجی تشكیل بلوك رأی دهی دموكراتها به انتخاب اولین رئیس جمهور سیاه پوست كمك كرد. از روایتی گفته شده است که پینکنی خاطرات خودش از بزرگ شدن در دوران حقوق مدنی و واکنشهایش نسبت به تغییر والدین در جامعه آمریکا را دارد. وی با بررسی تلاش های مستمر جمهوری خواهان برای سرکوب رأی سیاهان به پایان می رسد ، با رای اخیر دادگاه عالی توجه ویژه به بخشی از قانون حق رای 1965. این مقاله همچنین شامل مقاله پینکنی “سیاه به معنای اکنون است.” تاریخ طبقه متوسط ​​سیاه ، محافظه کاری در مورد سیاه پوستان و جنایت ، و بحث های معاصر در مورد “پس از سیاهی” ، و همچنین یک مقاله جدید ، “ماه باک در هارلم” ، که نشان دهنده جنگ در حال اجرا برای جنتتین و عدالت نژادی است ، و در میان اعتراضات پس از همه گیری Kovid-19 و قتل جورج فلوید ، نیم نگاهی به شهر نیویورک ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Blackballed: The Black Vote and US Democracy : With a New Essay