دانلود پی دی اف کتاب Black Women, Black Love : America's War on African American Marriage

[ad_1]

در این تحلیل تاریخ اجتماعی ، فرود پیچیده ظلم و ستم آمریکا بر همنشینی سیاه را بررسی کنید. طبق سرشماری سال 2010 ایالات متحده ، بیش از هفتاد درصد زنان سیاه پوست در ایالات متحده ازدواج نکرده اند. زنان سیاه پوست ، عشق سیاه پوستان ، آشکار می کنند که چهار قرن قوانین ، سیاست ها و آداب و رسوم چگونه باعث ایجاد این بحران شده است. دایان استوارت از دوران استعمار آغاز می شود ، زمانی که صاحبان برده حق ازدواج با سیاه پوستان را از بین بردند ، خانواده ها را از هم جدا کردند و در بسیاری موارد تجاوز کردند. زنان و دختران بعداً ، در طی بازسازی و دهه های بعدی ، خشونت ها زن و شوهر را دوباره تقسیم کرد زیرا میلیون ها نفر به مهاجرت بزرگ در شمال آغاز شدند ، جایی که سیستم رفاه اظهار داشت زنان برای دریافت کمک های دولتی تنها می مانند. و هیچ م institutionسسه ای عشق سیاه پوستان را به عنوان یک مجتمع صنعتی-زندان ، که مردان سیاه پوست را از استخر شرکای ازدواج خارج می کند ، ممنوع نکرده است. با تحقیق و احساس عمیق ، زنان سیاه ، عشق سیاه نشان می دهد که چگونه برتری سفید به طور سیستماتیک قلب را شکست. آمریکای سیاه ، و استراتژی هایی را برای از بین بردن نیروهای ساختاری که قرن ها عشق و ازدواج سیاه را خنثی کرده اند ، ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Black Women, Black Love : America's War on African American Marriage