دانلود پی دی اف کتاب Black Riders : The Visible Language of Modernism

[ad_1]

یتس یک بار اشاره کرد ، “ادبیات انگلیسی” کاملاً در چاپخانه شکل گرفته است. به خصوص با توجه به این حقیقت نوشتن مدرنیستی ، جروم مک گان درجه فوق العاده ای را نشان داده است که سبک مدرنیستی برای چاپ آن به طراحی گرافیکی و تایپوگرافی مربوط می شود. نامه – “Black Riders” یک صفحه خالی است – که زبان را برای چشم ایجاد می کند. وی رابطه نوشتن مدرنیست با تحولات عمده در طراحی کتاب را نشان می دهد ، آغاز آن با رنسانس چاپ قرن نوزدهم ، و نشان دادن علاقه مستمر نویسندگان پست مدرن به مدرنیسم مدرن است. سپس مک گان یک تحقیق فلسفی در مورد رابطه دانش و حقیقت با چنین نوشتارهای تخیلی ارائه می دهد. با کاوش در کار نویسندگانی مانند ویلیام موریس ، امیلی دیکینسون ، WB یتس ، عزرا پوند و گرترود استین ، و همچنین لورا رایدینگ و باب براون ، او نشان می دهد که چگونه هر شخص از بینش زبان ، اغلب در نوع خود بهره برداری می کند. با سنت های قدیمی به اصطلاح زبان آدمی است. مک گان استدلال می کند که در نوشتن مدرنیسم ، نام گرایی فلسفی به عنوان اصلی ترین نقطه زیبایی شناختی عزیمت است. چنین نوشته هایی روشی عملی و نمایشی را برای افلاطون برای گفتگو در رابطه با حقیقت و فلسفه ایجاد می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Black Riders : The Visible Language of Modernism