دانلود پی دی اف کتاب Black Queer Freedom : Spaces of Injury and Paths of Desire

[ad_1]

چه درگیر تمایل همجنسگرایان باشند و چه در عدم تساوی جنسیت ، افراد كوئر سیاه به عنوان یك تهدید تلقی می شوند ، و همچنین در معرض تهدید صدمه جسمی ، روانی و اقتصادی – اقتصادی قرار می گیرند. ورود و چالش تهدیدها به عنصری تعیین کننده در کار هنرمندان سیاه پوستی تبدیل شده است که در دیاسپورای سیاه پوستان صف می کشند. Gershun Aviles به تجزیه و تحلیل کار هنرمندان مهاجر ، که از حمایت دولت محروم بودند ، آنها از هنر برای ایجاد فضای عدالت استفاده کردند. وی ابتدا بر این موضوع متمرکز است که چگونه ایالت می خواهد حرکت اجساد کویر سیاه را از طریق فضاهای عمومی ، چه در خیابان و چه در آن سوی مرزها ، متوقف کند. از آنجا ، آنها تلاش کردند تا اجسام صف را در معرض مکانهای نهادی – به ویژه در زندانها و بیمارستانها – قرار دهند و چنین مکانهایی را کنترل کنند. در کل ، وی توصیف می کند که چگونه اراده و هنر به طور آشکار راه آزادی را از سیاست ، قانون ، نژادپرستی و همجنسگرایی گرفته تا به خطر انداختن امنیت جسمی ، حقوق شهروندی و تحرک اجتماعی هموار می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Black Queer Freedom : Spaces of Injury and Paths of Desire