دانلود پی دی اف کتاب Black Power Afterlives : The Enduring Significance of the Black Panther Party

[ad_1]

به منظور بررسی جامع اینکه چگونه حزب پلنگ سیاه به طور مستقیم شیوه ها و ایده هایی را شکل داده است که برای دهه ها فعالیت مردمی را متحرک ساخته اند ، Black Power Afterlife یک موفقیت مهم علمی است و همچنین منبع مهمی برای فعالان امروز است. این جلد از طریق تمرکز بر نفوذ پایدار حزب پلنگ سیاه ، تاریخ نگاری مطالعات قدرت سیاه را از دهه 1960 تا دهه 70 گسترش می دهد و پل های بین مطالعه BPP و مطالعه فعالیت فعلی سیاه پوستان در طول وجود سازمانی آن است. ، اجازه می دهد تا امروز خوانندگان و سازمان دهندگان می توانند خود را در یک صف طولانی از جنبش های آزادیبخش احیا کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Black Power Afterlives : The Enduring Significance of the Black Panther Party