دانلود پی دی اف کتاب Black Lives Matter at School : An Uprising for Educational Justice

[ad_1]

پس از یک وبینار قدرتمند ، با حضور آموزگاران از ده شهر که بسیاری از کارهای باورنکردنی را در حمایت از ماده زندگی سیاه پوستان برای مدرسه عمل توضیح دادند ، دنیشا جونز ، برای نوشتن این داستان ها در کتاب جمع آوری ، به جسی هاگوپیان مراجعه کرد. در مدرسه زندگی های سیاه ماده اسكانلی درسهایی از چالش های موفق تا نژادپرستی نهادی را می آموزد كه از طریق BLM در جنبش مدرسه برنده شده اند. این کتابی است که می تواند صدها یا هزاران معلم را برای پیوستن به BLM در جنبش مدرسه الهام دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Black Lives Matter at School : An Uprising for Educational Justice