دانلود پی دی اف کتاب Black in America

[ad_1]

هنگامی که اولین بردگان آفریقایی مجبور به کار در مزارع استعمار ویرجینیا شدند ، سیاه پوستان بیش از چهارصد سال با تعصب نژادی روبرو بوده اند. آفریقایی آمریکایی ها در سال های اخیر و همچنین تعصب نژادی در دانشگاه ها و مکان هایی که خرید می کنند ، قربانی تیراندازی پلیس شده اند. رنگ مشکی در آمریکا بررسی می کند که تعصب چگونه به نظر می رسد ، چقدر گسترده است ، چگونه بر افراد واقعی تأثیر می گذارد و تلاش برای رفع آن.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Black in America