دانلود پی دی اف کتاب Black Fatigue : How Racism Erodes the Mind, Body, and Spirit

[ad_1]

این اولین کتابی است که به تعریف و پرداختن به خستگی سیاهپوستان می پردازد ، که تأثیر نژاد پرستی سیستمیک بین نسلی را بر سلامت جسمی و روانی افراد سیاه پوست توضیح می دهد و پیشنهاد می کند که جامعه باید به طور جمعی با اثرات خطرناک آن کنار بیاید. چرا و چگونه باید کار کند. پیر ، خسته ، می گوید تنوع برنده جایزه و رهبر فراگیر ماری-فرانسیس وینترز. در حالی که عدالت یک حق خدادادی و تشریعی است ، باید با نابرابری روزمره و حتی قساوت ها روبرو شویم ، از نظر جسمی ، روحی و عاطفی نیز در حال رشد است. و این طاقت فرسا است که به طور مداوم برای سفیدپوستان ، حتی – و به ویژه افراد سفیدپوست خوب ، که قربانی شکنندگی سفید هستند و اغلب به طور ناخواسته درگیر حفظ سیستم می شوند ، طاقت فرسا می شود. این کتاب که برای روشن کردن پیامدهای بی شمار زنده ماندن “در حالی که سیاه زندگی می کرد” طراحی شده است ، با اصرار دوستان سیاه پوست و همکارانش انجام شد. زمستان ها نشان می دهد که در اکثر جنبه های زندگی – از اقتصاد گرفته تا تحصیلات ، کار ، عدالت کیفری و از همه مهمتر نتایج بهداشتی – مسیر برای افراد سیاه پوست برای اکثر مردم بهبود نمی یابد. پارادوکس این است که ، با تمرکز بر عدالت و تنوع اجتماعی و شمول در پنجاه سال گذشته ، پیشرفت کمی در تحقق چشم انداز جامعه برابری خواهانه حاصل شده است. سیاه پوستان کاملا بیمار و خسته از بیماری و خستگی هستند. وینترز می نویسد که “امید من به این کتاب این است که خلاصه ای از عواقب خستگی سیاه را ارائه دهد و فعالیت را در میان کسانی که به عدالت و عدالت اهمیت می دهند بیدار کند – که به خستگی بین نسلی اهمیت می دهند ، قطره قطره ای از هسته اصلی این کتاب است. یک مسابقه کامل برای کسانی که فقط لیاقت آنچه می خواهند ، هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Black Fatigue : How Racism Erodes the Mind, Body, and Spirit